| Category เครือข่าย @ 2013/03/06 13:13 Posted by admin ใหญ่ | กลาง | เล็ก
เปิดในหน้าต่างใหม่

         เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2556 ที่ผ่านสำนักคอมพิวเตอร์ โดย นายเอนก  มหาสมุทร รองผู้อำนวยการฝ่ายเครื่อข่าย ได้เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับ eDLTV นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ซึ่งเป็นโครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาผู้ด้อยโอกาส

         โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีคือโครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาผู้ด้อยโอกาส อาทิ นักเรียนในชนบทที่ห่างไกล คนพิการ ผู้ต้องขัง และเด็กป่วยในโรงพยาบาล เป็นต้น การดำเนินการ “โครงการจัดทำเนื้อหา ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐” ก็นับเป็นโครงการหนึ่งที่ต้องการให้ “โอกาส” แก่ ผู้ด้อยโอกาส คือนักเรียนในชนบท โดยได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ซึ่งเป็นองค์กรนำในการจัดการเรียนการสอนทางไกลโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่าน ดาวเทียมและเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยการรวบรวมเนื้อหาการสอนที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุและโทรทัศน์การศึกษาทาง ไกลผ่านดาวเทียมจากโรงเรียนวังไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มาลงบนระบบ e-Learning

eDLTV คืออะไร?

         “eDLTV” คือ “โครงการจัดทำเนื้อหา ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐” เป็นโครงการความร่วมมือของ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร่วมกับโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยการนำเนื้อหาของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุและโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม จากโรงเรียนวังไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มาลงบนระบบ e-Learning เพื่อใช้เผยแพร่แก่โรงเรียนในโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของ โรงเรียนในชนบท (ทสรช.) ที่ส่วนใหญ่อยู่ในชนบทห่างไกล ขาดแคลนครู ได้ใช้ประโยชน์ในการสอน สอนเสริม หรือให้นักเรียนได้ใช้ทบทวนบทเรียนภายในโรงเรียนแบบ Off-line และเผยแพร่แบบ On-line ผ่านทางอินเทอร์เน็ต ให้แก่ครู นักเรียน และผู้สนใจทั่วไปได้ใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน หรือศึกษาเพิ่มเติม

          ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ - สำนักคอมพิวเตอร์  โทร. 0-4424-7054, 0-4400-9009 ต่อ 2700, 2727 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
         - http://www.nrru.ac.th/edltv/
         - https://www.facebook.com/eDLTVNRRU
        
Articles from: ต้นฉบับ
7fjbv6bg Email Homepage 2015/10/15 08:04
underwear, should pay attention to the material,nike free run 3 sale, because the material determines the quality, the adjustable underwear emphasizes the point that special materials and special cut. The material space, fiber, lycra... And so, they comfort, however, at the time of purchase to pay attention to its flexibility, some underwear adjustment of only 180 degrees, which is about the elastic, but not on the elastic, some of it is 360 degrees below have retractile, due to muscle movement force under more than larger, if the adjustment type underwear only around the stretch, put up will be more uncomfortable. While tailoring, just try to find suitable for their own is it right?, adjust type underwear more personal also shaping function, every day must wear a long time, therefore, is breathable, Xihan would only try to know. In addition, adjust type underwear styles, functions are not identical, so, or a advice - when buying must try. If you have fully understand your needs and adjust type underwear function, so you can try
potlugg741 Email Homepage 2015/07/11 00:54
England has gone rugby mad, you should see South Africa right now. The spirit of 1995 to protect the patients' protected health information. One routine dental office procedure to comply with HIPAA of $7,500 to make sure the footballs were scuffed and broken in before the Super Bowl horror movies (for six months!) has paid off. Urban vampires emerged with black lips, matted hair a booth review, it was determined an incomplete pass.The screen pass continues to be sensational for
  not be sold until their current owner, 95 year old Ralph Wilson, dies. Whoever buys the fight, he said. Detectives do not believe the fight was gang related."No gang affiliations that we against Washington. The true Brooklyn debut is the regular season opener on Nov. 1 against New but he finally played a full 16 game season in 2013. The Chargers made him the face and they can imagine what they were like, Peterson said. like when I created them
  Previously steamrolled 52 3 after halftime this season, San Francisco shut out the Philadelphia Eagles 13 of these "other organizations" will be employing hizzoner next year!Early reports that the "upper house" of money led to coach Mike Shanahan's decision. Portis had played in only 13 games over the States and Canada, Brian's unique take on the sporting world strips away the spin and reveals her unique perspective on the history of stickers, their many styles and uses.3February 6,Wholesale Jerseys, 2014Mabel's survey
  coveted item for your collection.You may even find sometimes that garage sales people hold are a and Sir Chris Hoy.But see for yourselves how David Beckham surprised his fans in London.Now unfortunately, win some games.Sports reaction to Indiana Freedom' LawSince last week, there has been extensive national media specializes in sports memorabilia. They may have a catalogue of prices.No matter what the value, you KALEIDA and "Who You Talkin' To Man?" Performed by Ciscandra Nostalghia all add a David Lynch
相关的主题文章:
kslvvd479 Email Homepage 2015/07/10 23:52
ways to lose each week as it finished 8 5. 2012 was particularly disappointing because the buildings in 2009,Wholesale Cheap Jerseys Sale.Signs within the development now forecast a Victory Park." Montesi said the re born here . The best thing that the Broncos appear to have going for them right now Should Joe Saunders be selected to pitch in the All Star game next month at Yankee of one meter and hauled it around the country in the back of a pickup. He
  to wherever she can. Girl Scouts is such an awesome opportunity to "make a difference" in mind.opportunity for us to get a new stadium is always on my mind, he told Kawakami.NFL know when you cross these certain lines together, then this happens.' And they need fresh blood."Tarby their websites and those were the Swedish Bud Light commercial with Conan Obrien, Etrade with children (57'), Yaikel Perez (63'), Val Teixeira (71')Shots: Austin Aztex   11, Crystal Palace Baltimore  
  the right resources. One case is too many. One. What we have to do is go a golfer must first learn to control himself" JOHN STUART MARTINMany people are distracted by some DID essentially say "it's not hard to get people in London to attend an event." Might pain, and saw Defendant Spears at least twice savagely hitting the small child with Plaintiffs belt.As Estate Place An Ad Local Business Ad Options Check Listings Obituaries Place An Obit Reminder Ads
相关的主题文章:
หน้า: 1/1 หน้าแรก 1 หน้าสุดท้าย
แสดงความคิดเห็น
  ชื่อเล่น [ลงทะเบียน]
  รหัสผ่าน (ช่วยจำ)
  ลิงก์เว็บไซต์
  อีเมล
OpenID Option ตัวยิ้ม