Note: mis
| Category งาน MIS @ 2014/05/30 23:53 Posted by moonoi
เปิดในหน้าต่างใหม่
Comments (24)     1447 HIT
| Category งาน MIS @ 2014/05/30 23:53 Posted by moonoi
Comments (20)     1722 HIT
| Category งาน MIS @ 2014/05/29 20:06 Posted by moonoi
งาน MIS สำนักคอมพิวเตอร์ ได้ปรับปรุงบบตรวจสอบรายรับ-รายจ่าย พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ตามคำแนะนำของผู้ใช้งานระบบจึงปรับคู่มือการใช้งาน (บางส่วน) ดาวน์โหลดได้ตาม link ด้านล่าง


คลิกดาวน์โหลดที่นี่

Comments (12)     1721 HIT
| Category งาน MIS @ 2014/05/29 20:06 Posted by moonoi
ตามที่สำนักคอมพิวเตอร์ได้จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ ซึ่งเป็นการขยายผลการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนให้สามารถวิเคราะห์และประเมินค่างานในการกำหนดตำแหน่ง ในวันที่ 22 พ.ค. 2557 จึงได้สรุปรายงานดังเอกสารแนบคลิกดาวน์โหลดที่นี่

Comments (59)     1933 HIT
| Category งาน MIS @ 2014/05/13 23:53 Posted by moonoi
เปิดในหน้าต่างใหม่
เปิดในหน้าต่างใหม่

        หากเลือกประเภทไม่ถูกต้อง จะมีข้อความแจ้งเตือนดังภาพ

เปิดในหน้าต่างใหม่
Comments (892)     9694 HIT
หน้า: 1/14 หน้าแรก 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย [ ดูโหมด ปกติ | หัวข้ออย่างเดียว ]