Note: network
| Category เครือข่าย @ 2013/03/06 13:13 Posted by admin
เปิดในหน้าต่างใหม่

         เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2556 ที่ผ่านสำนักคอมพิวเตอร์ โดย นายเอนก  มหาสมุทร รองผู้อำนวยการฝ่ายเครื่อข่าย ได้เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับ eDLTV นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ซึ่งเป็นโครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาผู้ด้อยโอกาส

         โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีคือโครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาผู้ด้อยโอกาส อาทิ นักเรียนในชนบทที่ห่างไกล คนพิการ ผู้ต้องขัง และเด็กป่วยในโรงพยาบาล เป็นต้น การดำเนินการ “โครงการจัดทำเนื้อหา ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐” ก็นับเป็นโครงการหนึ่งที่ต้องการให้ “โอกาส” แก่ ผู้ด้อยโอกาส คือนักเรียนในชนบท โดยได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ซึ่งเป็นองค์กรนำในการจัดการเรียนการสอนทางไกลโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่าน ดาวเทียมและเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยการรวบรวมเนื้อหาการสอนที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุและโทรทัศน์การศึกษาทาง ไกลผ่านดาวเทียมจากโรงเรียนวังไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มาลงบนระบบ e-Learning

eDLTV คืออะไร?

         “eDLTV” คือ “โครงการจัดทำเนื้อหา ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐” เป็นโครงการความร่วมมือของ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร่วมกับโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยการนำเนื้อหาของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุและโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม จากโรงเรียนวังไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มาลงบนระบบ e-Learning เพื่อใช้เผยแพร่แก่โรงเรียนในโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของ โรงเรียนในชนบท (ทสรช.) ที่ส่วนใหญ่อยู่ในชนบทห่างไกล ขาดแคลนครู ได้ใช้ประโยชน์ในการสอน สอนเสริม หรือให้นักเรียนได้ใช้ทบทวนบทเรียนภายในโรงเรียนแบบ Off-line และเผยแพร่แบบ On-line ผ่านทางอินเทอร์เน็ต ให้แก่ครู นักเรียน และผู้สนใจทั่วไปได้ใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน หรือศึกษาเพิ่มเติม

          ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ - สำนักคอมพิวเตอร์  โทร. 0-4424-7054, 0-4400-9009 ต่อ 2700, 2727 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
         - http://www.nrru.ac.th/edltv/
         - https://www.facebook.com/eDLTVNRRU
        
Comments (3)     2193 HIT
| Category เครือข่าย @ 2011/10/26 11:19 Posted by เอนก มหาสมุทร
     ไม่นานมานี้มีการแพร่ระบาดของ Virus คอมพิวเตอร์ตัวหนึ่ง ชื่อว่า Rootkit.Win32.TDSS.tdl4 โดยอาการที่พบจะเป็นในลักษณะที่ไม่สามารถเข้าเว็บได้โดยจะแสดงการแจ้งเตือนให้ทำการ Update Browser แสดงว่ามีเครื่องใดเครื่องหนึ่งในเครือข่ายติด Virus แล้ว โดยหน้าจอใน Web Browser จะขึ้นดังรูปด้านล่าง

เปิดในหน้าต่างใหม่

      อย่าทำการกด Update โดดเด็ดขาดเพราะจะทำให้เครื่องติด Virus การทำงานของ Virus คือทำการปลอมแปลงเครื่องที่ติดเป็น DHCP Server โดยจะทำการแจก IP Address ให้เครื่องที่อยู่ในเครือข่าย และทำการ Setting DNS Server ของเครื่องที่ได้รับแจก IP Address เป็น 188.229.89.120 ซึ่ง DNS Server ของมหาวิทยาลัยตัวจริงคือ 158.108.104.3 และ 158.108.110.3 ดังนั้นหากเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านขึ้นดังรูปด้านบน จะมีวิธีแก้ไขเบื้องต้นคือ

1.ไปที่ Start -> Run พิมพ์ cmd แล้วกด Enter จะขึ้นหน้าจอสีดำดังรูป

เปิดในหน้าต่างใหม่

2.ทำการพิมพ์คำสั่ง ipconfig /release แล้วกด Enter

เปิดในหน้าต่างใหม่

3.จากนั้นพิมพ์คำสั่ง ipconfig /renew และกด Enter ระบบจะทำการขอ IP Address ใหม่ แล้วทดสอบโดยการเปิดเว็บไซค์ดูว่าสามารถเข้าอินเตอร์ได้หรือไม่
4.จากนั้นทำการตอบสอบว่าเครื่องติด Virus ตัวนี้หรือไม่โดยการ Download โปรแกรมกำจัด Virus ได้ที่ http://support.kaspersky.com/downloads/utils/tdsskiller.zip
5.ทำการ unzip และ เปิดโปรแกรมชื่อ TDSSKiller.exe จะได้ดังรูป

เปิดในหน้าต่างใหม่

6.ทำการ เลือก Start Scan โปรแกรมจะทำการค้นหาและกำจัด Virus ให้เราภายในเครื่อง
หากมีเกิดขึ้นอีกแสดงว่ามีเครื่องที่ยังติด Virus อยู่ให้ทำการ Scan บนเครื่องอื่น ๆ ด้วย เพียงเท่านี้ก็จะสามารถกำจัด Virus ออกจากระบบเครื่องข่ายได้แล้ว แต่การป้องกันคือควร Update Patch ของ Windows อย่างสม่ำเสมอ และทำการติดตั้งโปรแกรม Antivirus และ Update ข้อมูลสม่ำเสมอด้วยเช่นกัน ส่วนทางงานเครือข่ายได้ทำ DHCP snooping เพื่อจำกัดการแพร่กระจายของ Virus อยู่แล้ว

5.สาหรับปัญหาไวรัสดังกล่าวส่วนหนึ่งมาจากช่องโหว่ของระบบปฏิบัติการวินโดว์เองสามารถแก้ไขโดยการ Update
patch ของระบบปฏิบัติการวินโดว์จาก
MS08-067 http://www.microsoft.com/technet/security/Bulletin/MS08-067.mspx
MS10-046 http://www.microsoft.com/technet/security/Bulletin/MS10-046.mspx
MS10-061 http://www.microsoft.com/technet/security/bulletin/MS10-061.mspx
MS10-015 http://www.microsoft.com/technet/security/Bulletin/MS10-015.mspx
MS08-068 http://www.microsoft.com/technet/security/bulletin/ms08-068.mspx
MS09-001 http://www.microsoft.com/technet/security/bulletin/ms09-001.mspx

งานเครือข่าย
สำนักคอมพิวเตอร์
Comments (0)     2863 HIT
| Category เครือข่าย @ 2011/01/27 12:22 Posted by เอนก มหาสมุทร
มีหลายหน่วยงานที่มีเครื่องปริ๊นเตอร์หรือเครื่องพิมพ์จำกัด ทำให้ต้องใช้งานร่วมกัน การแชร์ปริ๊นเตอร์เป็นวิธีที่ทำให้สะดวกในการใช้งานเครื่องปริ๊นเตอร์ร่วมกัน วันนี้จะนำเสนอวิธีการอย่างง่ายๆ ที่แชร์ระหว่าง Windows XP กับ Windows XP ดังนี้

1.ก่อนอื่นต้องติดตั้งไดร์เวอร์เครื่องปริ๊นเตอร์ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ที่จะทำการแชร์

2.เมื่อติดตั้งแล้วก็ทำการแชร์โดยเข้าไปที่ปริ๊นเตอร์ดังรูป
เปิดในหน้าต่างใหม่

- คลิ๊กขวาที่รูปปริ๊นเตอร์แล้วเลือก Sharing..
เปิดในหน้าต่างใหม่

- คลิ๊กในส่วนที่วงไว้ครับ
เปิดในหน้าต่างใหม่

- เลือกที่ Just enable file sharing
เปิดในหน้าต่างใหม่

- เลือกที่ Share this printer และใส่ชื่อ Share name แล้วคลิ๊ก OK
เปิดในหน้าต่างใหม่

- รูปปริ๊นเตอร์จะเปลี่ยนไป มีรูปมือเพิ่มขึ้นมา
เปิดในหน้าต่างใหม่

3.ดูข้อมูลของเครื่องที่จะแชร์ปริ๊นเตอร์ โดยดูหมายเลข IP Address ดังนี้
- คลิ๊กขวาที่ไอคอน My Network Places ที่อยู่บน Desktop แล้วเลือก Properties
เปิดในหน้าต่างใหม่

- คลิ๊กขวาที่ Local Area Connection ตัวที่ใช้งานอยู่ (ในกรณีที่มีการ์ดแลนมากกว่า 1) แล้วเลือก Status
เปิดในหน้าต่างใหม่

- ดูที่ IP Address จะเป็นตัวเลข เช่น 192.246.127.19 ดังรูป
เปิดในหน้าต่างใหม่

4.จากนั้นก็ไปที่เครื่องที่จะใช้ปริ๊นเตอร์ร่วมกับเครื่องที่แชร์
- ไปที่ Start Menu แล้วเลือกโปรแกรม Run
เปิดในหน้าต่างใหม่

- ใส่เครื่องหมาย \\ (Backslash 2 ครั้ง) แล้วตามด้วยหมายเลข IP Address แล้วกด OK
เปิดในหน้าต่างใหม่

- จะปรากฏหน้าต่างแสดงการแชร์ต่างๆของเครื่องที่เรียกเข้าไป (คือเครื่องหมายเลข 192.246.127.19)
เปิดในหน้าต่างใหม่

- คลิ๊กขวาที่รูปปริ๊นเตอร์ที่จะใช้งานร่วมแล้วเลือก Connection..
เปิดในหน้าต่างใหม่

- จะปรากฏหน้าต่างถามยืนยันการเชื่อมต่อ ให้เลือก Yes
เปิดในหน้าต่างใหม่

- เมื่อติดตั้งเสร็จสมบูรณ์จะปรากฏไอคอนของปริ๊นเตอร์ที่มีสัญลักษณ์ LAN และข้อมูลของปริ๊นเตอร์ ดังรูป
เปิดในหน้าต่างใหม่

เท่านี้เราก็สามารถใช้ปริ๊นเตอร์ร่วมกันในหน่วยงานได้แล้วนะครับ
โอกาสหน้าผมจะมาแนะนำวิธีการแชร์ ในกรณีที่ไม่ได้ใส่หมายเลข IP Address หรือ การใช้ IP Address แบบ DHCP
(หมายเลข IP Address ได้รับอัตโนมัติและอาจจะไม่ได้รับหมายเลข IP Address หมายเลขเดิม)

ขอบคุณครับ
งานเครือข่าย สำนักคอมพิวเตอร์
Comments (4)     18148 HIT
| Category เครือข่าย @ 2010/07/12 14:43 Posted by กล04
http://scratch.mit.edu/
เปิดในหน้าต่างใหม่
Comments (2)     2488 HIT
หน้า: 1/1 หน้าแรก 1 หน้าสุดท้าย [ ดูโหมด ปกติ | หัวข้ออย่างเดียว ]