Note: การจัดการความรู้ สำนักคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
| Category สำนักงาน @ 2015/05/28 10:47 Posted by moonoi

ติดตามบทความใหม่ๆ ใน http://kmcom.unbbz.com

Comments (6)     1235 HIT
| Category งาน MIS @ 2014/05/30 23:53 Posted by moonoi
เปิดในหน้าต่างใหม่
Comments (24)     1447 HIT
| Category งาน MIS @ 2014/05/30 23:53 Posted by moonoi
Comments (20)     1722 HIT
| Category งาน MIS @ 2014/05/29 20:06 Posted by moonoi
งาน MIS สำนักคอมพิวเตอร์ ได้ปรับปรุงบบตรวจสอบรายรับ-รายจ่าย พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ตามคำแนะนำของผู้ใช้งานระบบจึงปรับคู่มือการใช้งาน (บางส่วน) ดาวน์โหลดได้ตาม link ด้านล่าง


คลิกดาวน์โหลดที่นี่

Comments (12)     1722 HIT
| Category งาน MIS @ 2014/05/29 20:06 Posted by moonoi
ตามที่สำนักคอมพิวเตอร์ได้จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ ซึ่งเป็นการขยายผลการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนให้สามารถวิเคราะห์และประเมินค่างานในการกำหนดตำแหน่ง ในวันที่ 22 พ.ค. 2557 จึงได้สรุปรายงานดังเอกสารแนบคลิกดาวน์โหลดที่นี่

Comments (59)     1933 HIT
หน้า: 1/23 หน้าแรก 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย [ ดูโหมด ปกติ | หัวข้ออย่างเดียว ]